AB Besturingstechniek helpt u om meer bewust te werken

De juiste besturingstechniek zorgt voor meer machineveiligheid en duurzaamheid in uw bedrijf.

 

Machineveiligheid

Een ernstig bedrijfsongeval met blijvende schade of erger tot gevolg. U moet er niet aan denken dat dit ooit in uw bedrijf gebeurt. Als eigenaar of procesverantwoordelijke heeft u de belangrijke taak om ongevallen te voorkomen en de veiligheid van medewerkers te waarborgen. Goede opleiding en instructie zijn daarbij van belang. Maar ook met aanpassingen aan de machines in uw proces kunt u grote stappen zetten.

Vooral bij de wat oudere apparatuur is er nog veel winst in machineveiligheid te behalen. Heeft een medewerker nog een hand vrij bij de bediening van een gevaarlijke machine? Dan kan een twee-handenbediening de oplossing zijn. Loopt een medewerker het risico gewond te raken bij betreding van een bepaalde ruimte in het proces? Dan kan een bewegingssensor met automatische, veilige stop letsel voorkomen. AB Besturingstechniek laat u zien op welke manieren de machineveiligheid binnen uw bedrijf geoptimaliseerd kan worden. We ontwerpen en realiseren deze graag voor u.

Bewust werken - tweeknoppensysteem

Duurzaam

Oudere machines zijn niet gebouwd op duurzaamheid. Ze verbruiken vaak meer energie en grondstoffen dan nodig. Er is bovendien in veel gevallen niet nagedacht over de beperking van vrijkomende stoffen en met afvalsortering en circulariteit in het proces is niet of nauwelijks rekening gehouden. AB Besturingstechniek kan bestaande processen zo aanpassen dat deze duurzamer worden.

Afvalstromen in het proces kunnen automatisch gescheiden worden, zodat recycling en afvalverwerking duurzamer en goedkoper wordt. Automatische vulmachines zorgen voor een stabiel proces en zo min mogelijk verspilling van grondstoffen. Met een camera kan het eindproduct worden geïnspecteerd, zodat machines bij fouten direct reageren en er minder product verloren gaat. Kan wellicht ook het energieverbruik van een machine verlaagd worden door automatisering en procesverbetering? AB Besturingstechniek onderzoekt het. We ontwerpen en realiseren passende duurzame oplossingen voor uw specifieke proces.