Inbedrijfstelling

Stappen inbedrijfstelling AB Besturingstechniek
Wij als AB besturingstechniek helpen u in het volledige proces van automatiseren. Dat betekent vanaf de tekentafel tot aan het inbedrijf stellen van de machine. Dankzij onze ervaring, kennis en de juiste voorbereiding zal de inbedrijfstelling van uw machine zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Zo’n inbedrijfstelling wordt ‘hands-on’ door een software engineer(s) uitgevoerd. Dit vraagt vaak om een gestructureerde aanpak.

Voorbereiding en implementatie inbedrijfstelling

Voordat we starten met de inbedrijfstelling, controleren onze mensen de machine gecontroleerd. We controleren dan voor u of de machine voldoet aan de veiligheid en of alles correct is gemonteerd/geïnstalleerd.

Input/Output (I/O) testen

Zodra alles is gecontroleerd zullen we de software in de machine laden. Het HMI- of SCADA systeem stellen we in werking. Daarna voeren we een I/O test uit. Daarbij controleren we of alle inputs en outputs ook daadwerkelijk zijn aangesloten zoals het op het elektrisch schema is weergegeven. Zo controleren we of de inbedrijfstelling door kan gaan naar de volgende fase.

Functionele testen

Wanneer alle I/O zijn gecontroleerd, zal de besturingssoftware functioneel in zijn geheel worden getest. Bij complexe installaties kan het voorkomen dat dit in verschillende delen moet worden opgesplitst. Later wordt de gehele inbedrijfstelling in zijn geheel getest.

FAT (Factory Acceptance Test)

Na de functionele testen, voeren we samen met u als klant een FAT uit. Tijdens deze fase testen we het gehele systeem aan de hand van een functionele specificatie. Dit doen we door randapparatuur en het proces te doorlopen of zo nodig te simuleren. Tijdens deze fase verwerken we opmerkingen, aanpassingen of specifieke wensen in een punchlist. De punten op deze punchlist verwerken we na de FAT. Daarna kunnen we de inbedrijfstelling op locatie gaan afronden.

SAT (Site Acceptance Test)

Nadat het systeem bij de eindklant is geïnstalleerd, voeren we nog een SAT uit. Vaak moet een deel van de besturing tijdens transport worden losgekoppeld. Daarom voeren we altijd nog een (gedeeltelijke) I/O test uit. Hierna zullen we het proces eerst zonder product doorlopen om te bekijken of alles naar behoren functioneert. Wanneer daar geen problemen uit voortkomen, starten we met het testen inclusief product. Hierbij doorlopen we alle fasen van het proces en bekijken we of alles volgens specificatie functioneert. Door deze test weten we zeker dat de inbedrijfstelling goed is verlopen.

Deze FAT en SAT worden uitgevoerd op basis van een vooraf gedefinieerd testprotocol. In dit protocol staan de eisen omschreven waaraan het systeem moet voldoen.

Training na afloop van inbedrijfstelling

Indien dit nodig is, trainen we de operators over hoe zij met de machine moeten werken. Daarmee zorgen we ervoor dat de machine ook na inbedrijfstelling goed tot zijn recht komt.